Trailer “Elementi i Pestë”

  • 1:20 min
  • 01/12/2017
  • 2029  Shikime

Një seri dokumentarësh hulumtues mbi mënyrën se si po shfrytëzohen burimet natyrore të vendit në emer të zhvillimit.